# 123/2019 U obradi

Podnesena: 2019-07-08 15:53:50
Podnio:
Tekst prijave: Nesnosan smrad iz kontejnera za smece kao i njihove okoline. Naime 4 kontejnera stoje na pola na ulici.Za iste nije ni napravljeno adekvatno mjesto,izbetonirano i oiviceno.Jednostavno maltene baceni pored puta.Niti se oni higijenski odrzavaju niti mjesto dje isti stoje.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: dobrota,pored crkve sv.Matije,pored crpne pumpe kanalizacionog sistema

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2019-07-09 08:14:58

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi na dalje postupanje.

S poštovanjem,

Sistem 48

2019-09-13 11:57:08

Služba za inspekcijske poslove

Broj: 123/19

Kotor, 09.07.2019.godine

 

Opština Kotor

Sistem 48

 

Predmet: Obavještenje

 

 

Poštovani,

Shodno prijavi građana/ke  broj: 123/2019 od 09 .07.2019.godine  obavještavamo Vas da je Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor, izašla po predmetnoj prijavi na licu mjesta i konstatovala predmetnu nepravilnost,te istu proslijedili na dalju nadležnost Doo Komunalno Preduzeće Kotor.

 

S poštovanjem,

ODGOVORNO LICE

                                                                                                                                                                                                                                                                           v.d. Zoran Dragović