Dobrodošli na portal SISTEM 48 Opštine Kotor. SISTEM 48 Vam omogućava da na jednostavan način prijavite problem i pratite status njegovog rješavanja.

Prijavu možete podnijeti:

- pozivom na broj +382 (0)32 328 000,
- slanjem e-maila na adresu sistem48@kotor.me,
- slanjem poruke na broj (viber/sms) +382 (0)67 251 745,
- popunjavanjem jednostavne elektronske forme na ovom portalu.

Navedenih 48 sati teče radnim danima od trenutka potvrde prijave od strane administratora sistema i rješava se u radno vrijeme. Povratnu informaciju možete dobiti SMS-om, mailom ili pozivom s tim da je potrebno da unesete odgovarajući podatak. Svako pitanje, odgovor i status biće javno dostupan i ažuran na ovom portalu. Molimo Vas da prilikom opisivanja prijave budete što jasniji i, u slučaju komunalnog problema, precizno navedete lokaciju, kao i da ne zloupotrebljavate ovaj servis.

Razvojem SISTEMA 48 želimo poboljšati komunikaciju građana, Opštine Kotor i javnih preduzeća i ubrzati rješavanje prijava građana.
Nadamo se da ćemo saradnjom brže i lakše rješavati svakodnevne probleme sa kojima se suočavamo i zajednički doprinjeti razvoju našeg grada.