# 5/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-04 17:51:51
Podnio:
Tekst prijave: Postoji li mogućnost da gradsko zelenilo pošalje jednu cistijernu sa vodom i zalije zelenilo u Rakitama?
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Rakite

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-08-04 20:03:05
Zahtjev proslijeđen nadležnoj službi.
2017-08-09 12:44:01
Nadležni u Gradskom zelenilu upoznati sa problemom i krenuli u realizaciju koja se u saradnji sa Direkcijom mora sprovesti da bi se poslala cistijerna sa vodom. Navodnjavanje će biti uskoro realizovano.
2017-08-13 16:14:28
Radnici doo Komunalno Kotor izašli na navedenu lokaciju, i izvršili navodnjavanje zelenila u Rakitama.