(potrebno unijeti i broj i godinu)
 • Danas 7 dana 30 dana
 • Sve


 • Ukupno pronađeno 882

  # 66/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-06-16 09:27:47
  Tekst prijave: Poštovani Obraćamo Vam se zbog buke koja se svakodnevno čuje sa igrališta na Plagentima i koja traje do iza ponoći u pojedinim slučajevima do ranih jutarnjih časova. Da bi se spriječilo neodgovorno ponašanje pojedinaca,remećenje kućnog i javnog reda i mira predlažemo sledeće mjere: 1)Nadležne institucije da propišu rad igrališta u skladu sa kućnim redom ( igralište se nalazi 30 metara udaljeno od zgrads) 2)Da se postavi na vidnom mjestu i učvrsti tabla sa radnim vremenom igrališta sa upozorenjem da su zabranjene sportske altivnosti van propisanog vremena. 3) Komunalna policija da vrši permanentno obilazak igrališta i udaljuje prekršioce, posle 2200 prekršioce 4)Da se ugradi vremenski tajmer za reflektore ili da se isti pogase.

  Komunalni problem

  # 65/2020 Na čekanju

  Podnešena: 2020-06-15 12:40:58
  Tekst prijave: Poštovani Obraćamo Vam se sa zahtjevom regulisanja rada igrališta na Plagentima Dobrota. Sa navedenog igrališta se čuje buka i krici do ranih jutarnjih časova što narušava kućni red i javni red i mir. U zadnje vrjeme učestali su i incidenti između stanara i lica koja izazivaju buku na igralištu i parku. Da bi se stanje dovelo u normalu predlažemo da se poduzmu sledeće radnje imjere: 1) Nadležne institucije da propišu vrijeme rada igrališta(u skladu sa kućnim redom) i da na vidnom mjestu postave i učvrste tablu sa radnim vremenom. 2)Da se ugradi tajmer za rad reflektora ili da se isti isključe. 3)Da van propisanog vremena rada igrališta komunalna policija permanentno vrši obilazak igrališta parka a povremeno i policija .

  Komunalni problem

  # 64/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-06-15 11:59:53
  Tekst prijave: Igralište na Plagentima se nalazi u blizini zgrada a sa istog dolazi buka i neartikulisani krici tokom noći do ranih jutarnjih časova. Svakodnevno se situacija pogoršava i dolazi do incidenata kako između lica na igralištu i parku tako i sa stanarima zgrada. Da bi se spriječilo ovakvo nepodnošljivo stanje neophodno je od nadležnih institucija propisati rad igrališta i isti uskladiti sa kućnim redom. Tablu o radu igrališta je neophodno učvrstiti i staviti na vidnom mjestu. Imajući u vidu da se narušava kućni red neophodno je da komunalna policija vrši permanentno obilzak parka i igrališta i udaljuje izgrednike. Pored navedenog neophodno je ugraditi vremenske tajmere na reflektore ili iste isključiti sa napajanja el.energije.

  Komunalni problem

  # 63/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-06-15 07:30:54
  Tekst prijave: Zahtjev za postavljanje saobraćajnih ogledala. U prilogu Vam dostavljamo Zahtjev i fotografije sa lica mjesta. Unaprijed zahvalni Jovanka Prelević Dragana Abramović Edin Ćeranić

  Pitanje opštini

  # 62/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-06-15 06:56:11
  Tekst prijave: Zahtjev za postavljanje saobraćajna ogledala na magistralnom putu Poštovani, Dana 28.01.2020. godine smo se obratili Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, a zatim smo uputili Zahtjev dana 11.02.2020. godine preko mjesne zajednice kojoj pripadamo, MZ Dobrota 2. Do današnjeg dana nijesmo dobili bilo kakvu povratnu informaciju vezano za naš Zahtjev. U prilogu je dopis koji smo uputili Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora, kao i fotografije sa lica mjesta. Molimo Vas da nas obavijestite zašto se skoro 5 mjeseci nije ništa odgovaralo po našem Zahtjevu. Srdačan pozdrav Jovanka Prelević Dragana Abramović Edin Ćeranić

  Ostalo

  # 61/2020 Na čekanju

  Podnešena: 2020-06-10 20:33:23
  Tekst prijave: Poštovani, Obraćam Vam se povodom stambenog objekta u izgradnji na UP 1348, kat parc. 1726/2 KO Dobrota I, Kotor. Objekat je u vlasništvu investitora „C group“ d.o.o Podgorica, tehničku dokumentaciju je odradio studio “Enforma” d.o.o Kotor, građevinska dozvola UP/I 0303-5396/18 izdata 01.11.2018. godine u Kotoru. Predmetni objekat je spratnosti Su+P+2. Na ravnom krovu objekta je podignuta “kućica” (od opeke i betona) za izlazak na krov sa ab. pergolom. Visina krovnog nazidka nad cijelim gabaritom objekta i posebno izdignutim zidom na krovu nad jednim dijelom krova sa spoljnjim stepeništem, nam indicira da je planiran i bazen na krovu. Obzirom da već i sama “kućica” smeta vizurama svih ostalih objekata u ovom dijelu Dobrote, možete li provjeriti da li je to u skladu sa dozvoljenim propisima, pošto je vertikalni gabarit ovog objekta značajno veći od svih susjednih? (Projektnu dokumentaciju - idejno rjesenje i UTU uslove, za ovaj objekat ne možemo naći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma)

  Ostalo

  # 60/2020 Na čekanju

  Podnešena: 2020-06-10 12:39:02
  Tekst prijave: Kada planirate da postavite merače decibela u kafićima u starom gradu i samim tim omogućite normalan život ljudima koji stanuju u starom gradu? Ili se pak od toga odustalo?

  Pitanje opštini

  # 59/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-06-08 09:17:45
  Tekst prijave: Škurda je presušila pa bi valjalo iskoristiti situaciju i očistiti šumu koja je izrasla u rijeci i uz parking elektrodistribucije...

  Komunalni problem

  # 58/2020 Na čekanju

  Podnešena: 2020-06-03 14:18:45
  Tekst prijave: Postovani, znate koliko nam je u ovoj situaciji koju smo prosli vazan svaki gost i za nas izdavaoce smjestaja i za cijeli grad. Odmah posto su granice otvorene nama su dosli gosti iz Njamacke koji vole nas grad i nasu zemlju. Dva dana su vec tu i tokom cijelog dana trpe teror nasih susjeda i njihove glasne muzike. Obratili smo se komunalnoj policiji koja je rekla da nije njihova nadleznost. Zvali smo policiju koja je dolazila tri puta tokom ova dva dana i rekli su da oni vise nece dolaziti jer nemaju mjerac decibela i ne mogu nista uraditi. Upozorili su ih tri puta ali oni i dalje nastavlaju sa glasnom muzikom. Molim vas ako vi imate nacina da se obratite nadleznima ili ako imate neku turisticku inspekciju da posaljete jer mi stvarno nemamo nacina da rijesimo problem a bojim se da cemo ostati bez i ovo malo gosti sto se odlucilo da nam dodje ove godine. Apartmani Radonicic

  Ostalo

  # 57/2020 Zaključena

  Podnešena: 2020-05-29 23:31:18
  Tekst prijave: Na parkingu kod Takulina zastava zauzuma parking mesto i koristi se kao skladiste, pretpostavljam za kiosk ispred. Nema registarskih tablica.

  Komunalni problem