# 203/2019 U obradi

Podnesena: 2019-11-15 13:16:00
Podnio: Madalena Martinović
Tekst prijave: Poštovani, Obraćam Vam se vezano za igralište za djecu u Dobroti pored restorana Jet Ski. Naime veliki problem za djecu predstavlja pješčana podloga koja je postavljena. Prije svega djeca bacaju kamenje po igralištu i mogu povrijediti drugu djecu i bebe, osim toga bacaju kamenje po šetalištu i u more i svaki dan je sve manje i manje podloge te su se počeli pojavljivati betonske podloge koje služe za učvršćivanje mobilijara na koja se djeca mogu povrijediti. Pored navedenog najveći problem je što na igralištu u pjesku vrše nuždu mačke i psi lutalice i leti smeće sa obližnjih kontejnera. Interesuje me da li se može postaviti gumena podloga kao na igralištu koje je na Plagentima i da li je moguće ograditi igralište nekom ogradom kako bi prvenstveno naša djeca bila sigurna pa onda i mobilijar koji ste poostavili? Unapred Vam se zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Madalena Martinović
Način obavještenja: email
Opis adrese: Dobrota

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2019-11-18 10:15:20

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi na dalje postupanje.

S poštovanjem,

SISTEM 48

2019-12-24 12:20:32

Poštovani,

Predmetno dječije igralište je u nadležnosti JP "Morsko dobro CG "


S poštovanjem,
 DIREKCIJA ZA UREĐENJE
 I IZGRADNJU KOTORA