# 140/2019 Zaključena

Podnesena: 2019-07-28 06:46:19
Podnio: Branko Perovic
Tekst prijave: Nevraceni dug od strane starackog doma "Kamenarovic: lokacija Skaljari u blizini bazena.Inspekc za socijal zastitu je zabranila rad ovom privatn domu jer je godinama radio nezakonoito,nema licencu za rad.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Sveti Stasija Lam 14

Ostalo

Lista odgovora

2019-07-29 08:54:10

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi na dalje postupanje.

S poštovanjem,

Sistem 48

2019-07-29 08:54:36

Odgovor: