# 138/2019 Zaključena

Podnesena: 2019-07-22 10:33:53
Podnio: NVO Nasa akcija
Tekst prijave: Pola bedema nije osvetljeno. Bedemi su nas ponos i trebalo bi da se popravi rasveta na potezu od San Giovanija prema Gurdicu. Hvala.
Način obavještenja: email
Opis adrese: stari grad

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2019-07-22 14:26:07

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi na dalje postupanje.

S poštovanjem,

Sistem 48

2019-07-29 09:12:01

Odgovor: