# 92/2019 Zaključena

Podnesena: 2019-05-18 16:57:08
Podnio: Andjela Likić
Tekst prijave: Kamenarovici, donji put, tacno ispod kuce Čučića, na sred puta rupa i oplata lizerna kojom je pokrivena ova rupa. Mjestani su stavili palicu da auta ne bi gumu ostavila u rupi. Molim Direkciju da sanira ovu rupu.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Donji put - Kamenarovići (Dobrota)

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2019-05-20 07:37:00

Prijava proslijeđena nadležnoj službi.

2019-05-23 08:36:25

Odgovor:

2019-07-01 09:14:31

Odgovor: