# 80/2019 Na čekanju

Podnesena: 2019-04-16 15:14:00
Podnio:
Tekst prijave: Do kada planirate da od firmi naplaćujete takse za iskorišćavanje puteva i zaštitu kulturnih dobara? Da li možemo barem da znamo gdje te pare idu i za šta se konkretno koriste? Jesmo li mi jedini gradu u crnoj gori koji plaća te takse?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

Lista odgovora

2019-04-24 07:54:52

Prijava proslijeđena nadležnoj službi.