# 51/2018 U obradi

Podnesena: 2018-02-19 11:22:45
Podnio: Ljiljana Penović
Tekst prijave: Molim Vas da posječete ovo žbunje jer ničemu ne služi osim što u i oko njega bacaju smeće i vrše nuždu! Lokacija je preko puta Aroma marketa,iza kioska!
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Plagenti

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2018-02-19 11:54:02
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.