# 49/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-02-15 13:40:39
Podnio:
Tekst prijave: Tri generacije surlaša su se već razmnožile iz ove dvije palme. Prve dvije sa jedne strane, treća sa strane gdje je igralište.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Plagenti

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2018-02-19 10:30:58
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-02-19 09:35:56
Poštovani, Upoznati smo sa problemima Palmi u našoj opštini, svakodnevno smo na terenu što zbog prskanja još uvijek zdravih palmi, što zbog uklanjanja oboljelih palmi. Nismo u mogućnosti reagovati na svaki poziv jer imamo jednu ekipu koja radi i na zaštiti i na uklanjanju. U planu je da se uklone sve oboljele palme u našoj opštini. Srdačan pozdrav DOO KOMUNALNO KOTOR