# 40/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-02-03 01:00:00
Podnio:
Tekst prijave: Večeras sam šetao i vidio ogradu između Luke Kotor i Lučke kapetanije, samo što se ne odvali. Pet brodova je vezano direktno za ogradu i ograda je već iskrivljena.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Kod lučke

Lučka Uprava

Lista odgovora

2018-02-05 10:22:12
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-02-08 10:36:12
Uklonjeni su vezovi sa ograde mosta, što se može vidjeti na priloženim fotografijama. Takođe je obavještena i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, koja je nakon komunikacije sa Službom za inspekcije poslove pokrenula postupak za otklanjanje nepravilnosti oštećenja mosta u najkraćem mogućem roku. Napominjemo da oštećenje mosta nije nastalo zbog vezova kojima su brodovi bili vezani za isti, već od udesa koji se dogodio unazad godinu i par mjeseci, o čemu postoji dokumentacija kod OB Kotor.