# 34/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-02-02 09:12:01
Podnio: Janko
Tekst prijave: Velika količina vode na dijelu puta spajanje trećeg puta sa Kampom, moze da bude jako opasno ako se malo brze naleti kolima. Atmosferska kanalizacija koja se sliva sa treceg puta ne otiče u predviđeni ispust koji prolazi ispod naselja Dobrota palazzi koji je djelimično zabetoniran.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Kamp

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2018-02-02 10:28:12
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-02-02 12:19:20
Prijavljeno je nadležnom organu, bit će otklonjene nepravilnosti u najkraćem mogućem roku, Hvala na inicijativi i srdačan pozdrav. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE