# 391/2024 U obradi

Podnesena: 2024-07-08 21:09:06
Podnio:
Tekst prijave: Bedemi su vec godinama samo djelimicno osvetljeni a i desni toranj Svetog Tipuna je u mraku. Kada cete rijesiti problem sa rasvjetom najzad
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za Investicije

Lista odgovora

2024-07-10 09:07:12

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48