# 389/2024 U obradi

Podnesena: 2024-07-08 11:55:03
Podnio:
Tekst prijave: Zbog parkiranih motocikala na putu jedva se moze ući na parking kod CEDIS-a. Pritom je nemoguće da se dva automobila mimoiđu.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Ulaz na parking kod CEDIS-A

Komunalna policija

Lista odgovora

2024-07-10 09:03:20

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48