# 201/2024 U obradi

Podnesena: 2024-05-14 19:26:28
Podnio:
Tekst prijave: Dostavljam slike sa Gurdića sa predlogom da se ukloni travu
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2024-05-17 12:31:06

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48