# 14/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-01-12 15:34:47
Podnio:
Tekst prijave: Na sportskom igralištu na Plagentima. Prijavljujem problem remećenje mira i buke usljed igranja fudbala i košarke u kasnim večernjim satima, iza 22 i 23 časa. Prijavljivanjem Komunalnoj policiji i Policiji, dobijamo prebacivanje problema sa jednih na druge. Moguće rješenje problema: 1. Da se ugrade vremenski tajmeri na reflektorima 2. Da se isljuče reflektori 3. Da Komunalna policija vrši redovnu kontrolu na navedenoj lokaciji u večernjim časovima. Upravnik zgrade na Plagentima.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Plagenti

Komunalna policija

Lista odgovora

2018-01-12 15:35:06
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.