# 9/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-01-11 11:12:05
Podnio: Janko
Tekst prijave: Da li je moguće riješiti višegodišnji problem neoticanja vode sa kolovoza i trotoara u dijelu donjeg puta od Sente do otvorenog bazena. Svakodnevno ovom dionicom pješači veliki broj građana, studenata, a po kišnom danu je prava avantura proći ovuda a ne biti " okupan" od strane nesavjesnih vozača.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Donji put

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2018-01-11 14:53:43
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-01-15 14:29:30
Shodno da se predmet nalazi na potezu koji je već kontrolisan od strane ove službe unazad par dana, vezano za druge nepravilnosti koje su po osnovu inicijative građana konstatovane, takođe je i ova nepravilnost već obuhvaćena inspekcijskom kontrolom i predmet je proslijeđen nadležnom opštinskom organu na otklanjanje, kao i ostale nepravilnosti na potezu od Plagenata do otvorenog bazena. Srdačan pozdrav SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
2018-01-19 12:05:40
Poštovani, Direkcija će preduzeti mjere na rješavanju ovog problema, sve u skladu sa zakonskim procedurama. S poštovanjem, DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA