# 7/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-01-09 13:21:26
Podnio:
Tekst prijave: Neadekvatno i nesavjesno odlaganje kartonske ambalaže iz marketa Franca. Smeće se uglavnom odlaže van predviđenog prostora, odnosno na javnu površinu iza parkinga i trotoara. Na taj način razbacano smeće dospjeva u dvorišta i imanja okolnih kuća.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Škaljari, Market Franca

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2018-01-09 13:37:08
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-01-10 10:54:06
Služba za inspekcijske poslove izvršila je kontrolu i odgovornom licu, šefu parketa "Franca", ukazano je da nepravilnost mora otkloniti u najkraćem mogućem roku i da kavez u kojem se ostavlja smeće mora držati zatvorenim i smeće u istom ostavljati propisno ili isti ukloniti sa dosadašnje lokacije.