# 2/2018 Zaključena

Podnesena: 2018-01-04 14:57:00
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, Molim vas da riješite problem magistralnog puta na potezu Dobrota 1 i Dobrota 2. Već godinama isti problem - magistrala koja je izrezana pa ponovo krpljena, sa šahtama i rupama. Vozači na ovom potezu svaki dan imaju probleme. Jako je puno rupa koje su "zakrpili" pa su ih kiše ponovo uništile...nešto nije dobro rađeno. Molim vas da riješite problem.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Dobrota

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2018-01-09 13:41:13
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2018-01-10 09:53:03
Poštovani, U toku naredne sedmice planirana je sanacija udarnih rupa na teritoriji Opštine. Tokom navedenih radova saniraće se magistralni put na potezu Dobrota 1 i Dobrota 2. S poštovanjem, DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA