# 162/2017 U obradi

Podnesena: 2017-12-25 10:05:37
Podnio:
Tekst prijave: Smeće na šetnici na bedemima, od Ljetnje do Gurdića. Otpaci, kese sa smećem velike od ljetos itd...
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Bedemi

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-12-25 11:24:18
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.