# 531/2023 U obradi

Podnesena: 2023-09-18 12:18:44
Podnio: Budimir Popovic
Tekst prijave: Dobrota 223, donji put, kuca Popovic Budimira, pored crkve Sv.Mihovila i Palaca Radomiri. Stub javne rasvjete ispred ulaza u dvoriste u stanju opasnom za lica i imovinu. Kontakt tel Budimir Popovic 067 508 286 ili Tijana Cadjenovic na ovaj broj sa koga obavjestavamo
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Dobrota 223

JP Morsko Dobro

Lista odgovora

2023-09-18 12:19:19

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48