# 531/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-09-18 12:18:44
Podnio: Budimir Popovic
Tekst prijave: Dobrota 223, donji put, kuca Popovic Budimira, pored crkve Sv.Mihovila i Palaca Radomiri. Stub javne rasvjete ispred ulaza u dvoriste u stanju opasnom za lica i imovinu. Kontakt tel Budimir Popovic 067 508 286 ili Tijana Cadjenovic na ovaj broj sa koga obavjestavamo
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Dobrota 223

JP Morsko Dobro

Lista odgovora

2023-09-18 12:19:19

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-12-25 14:35:39

Poštovani,

 

stub javne rasvjete je bio u jako lošem stanju. Društvo ''Komunalno'' Doo Kotor je izvršilo uklanjanje istog, a sve u skladu sa važećim ugovorom za održavanje javne rasvjete u zoni morskog dobra.

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je kroz tendersku proceduru izabralo društvo ''CEMA'' Doo, koje je na predmetnoj lokaciji postavilo novi stub, saglasno potpisanom ugovoru sa ovim Javnim preduzećem.

 

S poštovanjem,

Služba za kontrolu morskog dobra