# 522/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-09-13 10:34:40
Podnio: Vojislav Uljarević
Tekst prijave: Ostavljena je plastična nefunkcionalna barka u rijeci pored škole u Morinju. Rijeka je postepeno nosi prema dubini mora.Molim nadležne da je uklone iz rijeke.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Jadranska ulica, rijeka kod škole

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-09-18 10:09:08

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-09-20 13:23:07
Poštovani,
ova služba nije nadležna za postupanje po Vašoj inicijativi. Ista je proslijeđena Inspekciji sigurnosti plovidbe, pri Lučkoj kapetaniji Kotor, na dalju nadležnost i postupanje.
 
S poštovanjem,
Služba za inspekcijske poslove
Opština Kotor