# 516/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-09-11 14:22:13
Podnio: Lidija Perovic
Tekst prijave: Buka iz Akustika. HOcete li najzad imati obraza i stati na kraj tome?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Akustik

Komunalna policija

Lista odgovora

2023-09-15 10:23:29

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-09-15 10:23:42

Postovani,


Komunalna policija tokom cijele godine vrsi komunalni nadzor propisanog nivoa buke i radnog vremena ugostiteljskih objekata.Tokom turisticke sezone nadzor je pojacan sa akcentom na Stari grad,gdje je skoncentrisan najveci broj ugostiteljskih objekata.
U ugostiteljskom objektu “Akustik”,Luka Kotor nije konstatovano prekoracenje proposanog nivoa buke.Navedeni ugostiteljski objekat ima postavljene limitatore-granicnike nivoa buke.
Komunalna policija nema ovlascenja da odreduje vrstu muzike koja ce se emitovati u ugostiteljskim objektima.

S postovanjem,
Komunalna policija