# 506/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-09-05 15:48:02
Podnio: Petar Bukilica
Tekst prijave: Sa starog drvenog stuba za telefonske kablove, koji se već godinama ne koristi, se otkačio kabel i pao na krov od stambene zgrade. Kabel bi trebalo ukloniti, pa molim nadležne službe da reaguju.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Jadranska 13

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-09-06 10:06:27

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-09-08 12:49:18
Poštovani,
 
Vaša prijava je proslijeđena preduzeću Cedis, kako bi isti preduzeli mjere i radnje iz okvira svoje nadležnosti i otklonili predmetnu nepravilnost.
 
S poštovanjem,
Služba za inspekcijske poslove