# 499/2023 U obradi

Podnesena: 2023-09-01 10:58:28
Podnio: Verige
Tekst prijave: Na kraju Stoliva poslije zadnje kuće ka Verigama asfaltni kolovoz je u duzini od 80-ak metara već godinama oštećen rupama od udara okolnoga kamenja i potrošen da bi ga nakon više decenija (dosad preskakan) bio red presvuć novim slojem tokom najavljenih asfalterskih radova kroz Stoliv.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Stoliv,Andrići

Sekretarijat za Investicije

Lista odgovora

2023-09-01 12:35:04

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48