# 498/2023 U obradi

Podnesena: 2023-09-01 10:39:20
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, upravo sam pročitao na portalu Radio Kotora izjavu g.dina Radenovića o stanju javne rasvjete, sa kojim se lično ne slažem. Naime, kao stanovnik naselja Sv. Stasije smatram da je stanje javne rasvjete na magistrali izuzetno loše. Lampe su dotrajale, mehanički su oštećene od zuba vremena pa se pune vodom u kojoj se razvija buđ i zatvara prolaz svijetlu. Neke se same pale i gase po više puta u toku noći. Molim da ovo pregledate i lično se uvjerite. Konkretno lampa ispred naše kuće, Jadranska 326 , je očigledni primjer gornjih navoda (mehaničko oštećenje) kao i prva prema Kotoru koja prekida. Nijesam potpuno siguran, a mislim da i naredna u pravcu Risna takođe prekida. Svjetlost koju emituju, sada već stare, žute, sijalice je jako loša i ne može se porediti sa onom iz led lampi. Kako je ova dionica magistralnog puta veoma frekventna istu bi bilo neophodno mnogo bolje osvijetliti radi bezbijednosti svih učesnika u saobraćaju. Ukoliko se neće vršiti zamjena rasvjetnih glava na čitavoj dionici to bi makar trebalo uraditi sa ovima koje sam konkretno naveo, a vjerujem da ćete pažljivom provjerom i sami pronaći još dosta sličnih primjera. Zahvaljujem na izdvojenom vremenu i nadam se efikasnoj reakciji.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Sv Stasije

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

Lista odgovora

2023-09-01 12:32:13

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48