# 495/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-09-01 08:46:59
Podnio: SZ Jugopetrol broj 26 ,br.28 ulaz1
Tekst prijave: Ugrožavanja života etažnih vlasnika . Stalni odroni kamenja iznad zida koji se nalzi ispred ulaza .Takođe koze nepoznatog vlasnika čine veliki problem etažnih vlasnicima .Đeca se plase od njih .Kamenje ugrožava savaki dan đecu i etažne vlasnike.Zmije silaze na parking đe smo vršili dva puta u roku tri mjeseca deriterizaciju i zastizu od zmija. Molimo vas da hitno preduzmu zaštitu JP Kotor kao sekretarijati i nadlezne službe. Ocekujemo konkretne odgovore o datoj prijavi .
Način obavještenja: email
Opis adrese: Jugopetrolove zgde

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-09-01 10:22:05

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-10-02 08:09:24
Poštovani,
 
Služba za inspekcijske poslove je izvršila inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji, nadležni inspektor je konstatovao izlaskom na teren da se jednim dijelom radi o privatnim imanjima, čije su međe zapuštene i usled vremenskih nepogda vrši se njihovo obrušravanje.
U cilju daljeg vršenja kontrole i utvrđivanja odgovornog lica inspektor je ostavio poziv za stranku na NN lice.
Daljom kontrolom konstatovano je da na navedenoj lokaciji nema domaćih i divljih životinja. Obilaskom parking prostora takođe je utvrđeno da nema nepravilnosti.
 
Srdačan pozdrav
 
Služba za inspekcijske poslove
Opština Kotor