# 486/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-08-29 07:23:44
Podnio:
Tekst prijave: Sramota za Kotor da se dozvoljava ovolika buka iz Akustika. Da ne govorimo o tome da je glazba daleko od toga sto je prikladno za nas ambijent. Kako nema limitatora u ovom zdanju. Za to ste vi nadlezni?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Akustik

Komunalna policija

Lista odgovora

2023-09-01 09:54:33

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-09-15 10:16:16

Postovani,

 
Komunalna policija tokom cijele godine vrsi komunalni nadzor propisanog nivoa buke i radnog vremena ugostiteljskih objekata.Tokom turisticke sezone nadzor je pojacan sa akcentom na Stari grad,gdje je skoncentrisan najveci broj ugostiteljskih objekata.
U ugostiteljskom objektu “Akustik”,Luka Kotor nije konstatovano prekoracenje proposanog nivoa buke.Navedeni ugostiteljski objekat ima postavljene limitatore-granicnike nivoa buke.
Komunalna policija nema ovlascenja da odreduje vrstu muzike koja ce se emitovati u ugostiteljskim objektima.
 
S postovanjem,
Komunalna policija