# 477/2023 U obradi

Podnesena: 2023-08-25 13:54:29
Podnio:
Tekst prijave: Molim za informaciju u vezi planova rješavanja saobraćajnih gužvi na dijelu puta od glavne pošte do rive na Mulu.Gužva je udvostručena uvođenjem semafora.Da li će na ovom potezu biti semafora?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: put od glave pošte do rive Muo

Sekretarijat za Investicije

Lista odgovora

2023-08-30 13:02:24

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48