# 470/2023 U obradi

Podnesena: 2023-08-24 14:45:03
Podnio: Gordana Nestorovic
Tekst prijave: Put iz N.naselja kroz staru rusevinu do bivšeg Auto mota i izlaska na parking i magistralu je potpuno zarastao u korov, prljav, pun otpadaka...Tuda će djeca iz naselja sada krenuti u skolu! Pored toga iako ima osvetljenje užasno je proći tuda noću jer su ulične svetiljke u krošnjama! Da se postavi kontejner ili kanta koja će se redovno praznici?
Način obavještenja: email
Opis adrese: Novo naselje E 26

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2023-08-29 12:41:34

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48