# 145/2017 U obradi

Podnesena: 2017-11-21 12:50:26
Podnio: Janko
Tekst prijave: Na zgradi u starom gradu u kojoj se nekada nalizila pekara Panini u prezemlju a sada je antikvarnica, na najognjem sprartu opasno se naginju pragovi prozoa, bukvalno vise. Bilo bi jako opasno ako bi došlo do obrušavanja.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Stari grad

Skupština Opštine

Lista odgovora

2017-12-25 10:27:27
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.