# 466/2023 U obradi

Podnesena: 2023-08-23 11:55:47
Podnio:
Tekst prijave: Molim Sluzbu za inspekcijske poslove da gradjanima Rakita olaksa normalno funkcionisanje tako sto ce ukloniti vozila sa fotografija koja se vec godunama ne koriste i ne registruju.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-08-29 12:35:52

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48