# 141/2017 U obradi

Podnesena: 2017-11-16 15:30:01
Podnio:
Tekst prijave: Kome da se obratimo za sadnice ...koje je JKP preduzeće prošle godine u cvijetu svojim neznanjem naružilo izgled Rakita na strani Rakita koje gledaju ka stadionu i potoku Zverinjak. Obzirom da smo dobili odgovor da oni mogu sjeći sve sem maslina i lovorika. Ovim putem molimo da nam JKP nadoknadi štetu i posadi nova stabla kao i da više brine o zelenilu u Rakitama...i načinu orezivanja. Obećane su žive ograde i drveće i ništa od toga od strane JKP. Pa vas molimo da nas uputite kome da tražimo sadnice lovorika i maslina, i molimo za tumačenje nadležnih da mi kao građanki objasne, ko je u obavezi da sadi zelenilo na javnim povrsinama oko Rakita. Zapisnike o nestručnom rezanju i uništavanju posjeduju Komunalne inspekcije, na terenu oko moje zgrade bila je zaduzena gospođa Hajtnik. Koja je i zabilježila rezanje do korjena 4 stabla u cvijetu. Od svih obećanja nama još ništa nije riješeno i zelenilo u Rakitama djeluje jako siromašno...i oskudno.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Rakite

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-11-16 15:44:17
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.