# 194/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-05-31 09:02:49
Podnio:
Tekst prijave: Postovani, molim Vas da ponovo izadjete na teren i provjerite regularnost izgradnje na objektu Perla, ulica sv Ivan Kamp Dobrota. Nakon prvog dolaska inspekcije zakljuceno je da je gradnja nelegalna nakon čega su počeli radovi na objektu. Pri tom, kao vlasnik stana znam da stanari nisu ni pitani da li se slažu sa radovima na objektu, već je proteklih dana naprasno organizovana skupština stanara o kojoj stanari nisu bili obavješteni. Ali to je drugi problem na kojem ćemo poraditi putem advokata jer su potpisi falsifikovani.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: ulica sv Ivan

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-31 12:26:59

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-06-12 08:43:09
Poštovani,
 
Dana 02.06.2023. godine inspektor Službe za inspekcijske poslove je izašao na predmetnu lokaciju i zapisnički konstatovao izvođenje građevinskih radova na navedenoj stambenoj zgradi. S obzirom da se radi o izvođenju građevinskih radova nad kojima ova služba nema nadležnost, inicijativa je proslijeđena Urbanistučko-građevinskoj inspekciji, kako bi isti preduzeli zakonom propisane mjere i radnje, a sve u cilju otklanjanja eventualne predmetne nepravilnosti.
 
S poštovanjem,
Služba za inspekcijske poslove