# 190/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-05-30 16:21:37
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani,molim Vas za konačan odgovor po pitanju na prijavu 47/2023 pa 515/2022 i 459/2022. Gdje je sproveden WC i tuš plaznog bara "Bianco" kod Kavalina? Molim Vas da provjerite na licu mjesta,a ne da mi odgovorite da je to na osnovu tehničke dokumentacije i na osnovu ugovora o komunalnoj usluzi snabdijevanja vodom i odvodjenja otpadnih voda. Plažni bar "Bianco" se nalazi ispod donjeg puta uz samu obalu mora i da bi se prikljucili na kanalizaciju potrebno je da imaju pumpu koja bi gurala otpadne vode i fekalne vode u glavni kolektor koji je na donjem putu.Ta se pumpa nigdje ne vidi. Kako se za ovu sezonu prosiruju kapaciteti plaznog bara i kupaliste,molim Vas da hitno reagujete kako se ne bismo svi podavili i raskubali od smrada i fekalija.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-31 12:17:59

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-06-02 14:12:55
Poštovani,
 
Postojeći wc  i tuš  plažnog bara,,Bianco",koji se nalazi na kat.parc.328 KO Dobrota 1 ,sproveden je na kanalizacionom sistemu, na osnovu Ugovora o komunalnoj usluzi  snadbjevanja vodom  odvodjena otpadnih voda,od strane  DOO,,Vodovod i kanalizacija Kotor" od 29.07.2020 godine na osnovu Saglasnosti ,na projektnoj tehničkoj dokumentaciji,broj 2573  od 13.06.2020godine.
Za uvid u tehničko projektnu dokumentaciju ,obratite se   preduzeću D.O.O. ,,Vodovod i kanalizacija Kotor".
 
Služba za inspekcijske poslove