# 168/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-05-24 23:31:12
Podnio: Đorđe Ivanović
Tekst prijave: Na gornjem putu u Perastu (Jadranska magistrala), kada se prođe tvrđava Sv. Križa prema Risnu, sa lijeve strane, nalazi se, već oko 3 godine, jama velikih dimenzija, koja predstavlja veliku opasnost za pješake, a koja je oštetila i potkopala magistralni put i ozbiljno oštetila opštinski put (stepenište) koji prolazi između kuća u Perastu. Bez obzira na ishod postupka koji se vodi protiv lica koje je iskopalo jamu, smatram da je od velike važnosti, kako za pješake koji svakodnevno prolaze i parkiraju vozila pored jame, tako i za državni tj. opštinski put, da Opština Kotor sanira navedenu jamu u što kraćem roku.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Perast bb.

Sekretarijat za Investicije

Lista odgovora

2023-05-26 10:06:26

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-12-29 10:27:22

Biće sanirano u narednoj godini.

Investicije