# 167/2023 U obradi

Podnesena: 2023-05-24 15:35:33
Podnio:
Tekst prijave: Da li parking servis smije da vrši naplatu parkiranja na dijelu kolovozne trake u Perast, ulaz sa risanske strane? I da li su vozači ukoliko ostave vozilo tu i plate parking izuzeti plaćanja eventualne kazne koju može da im napiše komunalna policija za nepropisno parkiranje ?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

2023-05-26 10:02:59

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48