# 166/2023 U obradi

Podnesena: 2023-05-24 10:23:29
Podnio: Slobodanka Stojanovic
Tekst prijave: turski investitor Rojal bly kopa kanal po mom imanju koje je deo seoskog puta .Kanal se kopa radi odvoda kompletne vode sa njihovog placa zajedno sa vodom iz septicke jame. MOLIM VAS DA ONEMOGUCITE DA SE VODA SA KANALIZACIJOM IZLIVA ISPOD MOJE KUCE !!! Nisu dobili dozvolu da kopaju po delu mog imanja !Da li imaju vasu dozvolu da izlivaju kanalizaciju u seoski kanal koji deli imanje dr Voja Vucetica i Raceta Slobodana , a ispod kuce Matkovic??
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Kavac,Kotor

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-26 09:58:02

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48