# 166/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-05-24 10:23:29
Podnio: Slobodanka Stojanovic
Tekst prijave: turski investitor Rojal bly kopa kanal po mom imanju koje je deo seoskog puta .Kanal se kopa radi odvoda kompletne vode sa njihovog placa zajedno sa vodom iz septicke jame. MOLIM VAS DA ONEMOGUCITE DA SE VODA SA KANALIZACIJOM IZLIVA ISPOD MOJE KUCE !!! Nisu dobili dozvolu da kopaju po delu mog imanja !Da li imaju vasu dozvolu da izlivaju kanalizaciju u seoski kanal koji deli imanje dr Voja Vucetica i Raceta Slobodana , a ispod kuce Matkovic??
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Kavac,Kotor

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-26 09:58:02

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-06-02 14:11:45
Poštovani,
 
Shodno Vašoj prijavi pod broj 166/23,na lokaciji Kavač na kat. parc. 331 KO Kavač ,ispod  stambenih zgrada investitora firme Apininvestmet  D.O.O.  iz Podgorice,zatečeno je da je iskopan  kanal dužine cca 100m i širine
cca 40cm .Ulaskom u Geoportal  Uprave za katastar i državnu imovinu ,utvrdjeno je da je iskopani kanal ,nije iskopan preko ucrtanog puta ,već cijelom dužinom preko privatnog  imanja gđe.Slobodanke Stanojević .
Pošto se radi o imovinsko pravnim odnosima,vezano za navedeni kanal,preko privatnog imanja  isključivu nadležnost  ima Osnovni Sud u Kotoru.
 
Srdačan pozdrav
 
Služba  za inspekcijske poslove