# 115/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-10-13 15:17:30
Podnio: Patricia Pobric
Tekst prijave: Problem su kamere postavljene na komsijskoj kuci koja bez dozvole i odobrenja snima javne povrsine, ulicu, parking i ulaze od okolnih kuca.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Novo Naselje, Škaljari na kraju sa donje strane puta.

Sekretarijat za opštu upravu

Lista odgovora

2017-10-24 09:20:07
Prijava proslijeđena Komunalnoj policiji i Agenciji za zaštitu ličnih podataka.
2017-10-24 09:56:04
Komunalna Policija: Sačinjena je Službena zabilješka i PROSLIJEĐENO AGENCIJI ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA, PODGORICA. Kamere su postavljene na privatnom objektu, što nije nadležnost Komunalne policije.