# 149/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-05-14 13:09:09
Podnio: Miloš Martinović
Tekst prijave: Godinama unazad borimo se sa nepodnošljivim smradom koji potiče od koza i ovaca koji neodgovorni građanin drži 500m od centra grada a ispred svoje porodične kuće. Ovim ugražava normalno funkcionisanje ovog dijela grada mada se smrad može osjetiti sve do mora i do kuća ispod magistrale i niže. Još ozbiljniji problem je što iste životinje drži i u ograđenom dijelu oko bazena u kojem se nalazi voda odakle se vodom za piće snabdjevaju građani Kotora a koji je inače zaključan jer je u nadležnosti vodovoda. Kada se uputite ka ovoj lokaciji uvjerićete se da je ovo problem koji se mora što prije riješiti.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Zlatne njive, Mečerev brijeg

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-15 13:03:50

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Sistem 48

2023-05-30 12:37:08
Poštovani,
 
Povodom Vaše prijave ,nadležni inspektor je izašao na lice mjesta, i utvrdio da prema opštinskoj Odluci o držanju životinja ,subjekat nadzora drži životinje na dovoljno predvidjenoj udaljenosti od magistralnog puta i stambenih objekata.
U vezi sa održavanjem čistoće, inspektor je preduzeo mjere iz okvira svojih nadležnosti .
Što se tiče drugog dijela prijave, bazena u Mečerev brijegu ,utvrdjeno je da je isti ogradjen i da u tom prostoru ne mogu ući životinje.
 
 
Srdačan pozdrav
 
Služba za inspekcijske poslove