# 112/2017 U obradi

Podnesena: 2017-10-09 15:31:39
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, U prilogu šaljem foto dokaz da je kapija kod ljetnje pozornice zaključana lancem/kadenom. Ko je odgovoran (privatni posjed) i zašto je blokiran pristup bedemima?
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Nije navedeno

Centar za Kulturu

Lista odgovora

2017-10-09 16:38:38
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-10-10 11:54:18
U pitanju je glavna kapija na vrhu stepenica/ ulaz ili glavna kapija. Unutra sa desne strane se nalazi pod katancem ulaz za beckstage i prema ulazu na glavnoj sceni. Preko dana je otvoreno, a uveče se zaključava?