# 120/2023 Zaključena

Podnesena: 2023-04-29 09:49:25
Podnio: Aleksandra Dragutinović
Tekst prijave: Zašto buldožer gusjeničar mora svaki dan, 50 puta dnevno da prolazi putem, zbog gradnje na Markov rtu? Kuća se trese, put se lomi, zanima li to koga? Isto tako, voda curi već godinama, više od 5 godina, na Markov rtu, gdje je bio voćar. Prijavljivali smo to Vodovodu u par navrata, dođe ekipa, konstatuju da treba i da kopaju, i odu. Više ne dođu.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Markov rt bb (kamena kuća preko puta plaže Markov rt)

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2023-05-04 08:38:28

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnim službama, Inspekciji i Vodovodu.

Sistem 48

2023-05-15 13:48:00
Nadležni inspektor za saobraćaj  i lokalne puteve je izvršio  kontrolu na navedenoj lokaciji,sankcionisao  prekršioca i naredio da vrati put u prvobitno stanje.
Što se tiče drugog dijela prijave,nadležni inspektor  je Vašu prijavu  prolijedio D.O.O. Vodovodu Kotor ,kako bi preduzeli sve mjere i radnje  iz svoje nadležnosti u cilju rešavanja predmetne  problematike.
 
Srdačan pozdrav
Službi za inspekcijske poslove