# 104/2017 U obradi

Podnesena: 2017-10-06 11:42:52
Podnio: Ljubica
Tekst prijave: 1) Da li će do iduće sezone biti gotova pješačka staza Risan - Perast ? Koja je davno trebala biti završena. 2) Zbog čega još nisu očišćeni bujični kanali u Risnu, a počinje kišna sezona ?
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Risan

Investicije (Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora)

Lista odgovora

2017-10-06 11:48:01
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-10-11 12:17:25
Poštovani, Pješačka staza Risan - Perast je u nadležnosti JP Morsko Dobro. Bujični kanali su u nadležnosti Komunalnog preduzeća. S poštovanjem, DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA