# 101/2017 U obradi

Podnesena: 2017-10-04 12:04:46
Podnio: Leonarda
Tekst prijave: Prijava koju treba riješiti po zakonu, a zbog nekulture građana to jest oivičiti stubićima trotoare kako bi prostori trotoara bili slobodni za pješake. Napominjem da je problem uzrokovan nekulturnim ponašanjem, sugrađana i sugrađanki. Trotoar obezbjediti postavljanjem stubića, kao i ukloniti sve nezakonito postavljene privremene objekte, tipa bilborda itd. Ulica kreće od izlaska iz naselja Rakite do kružnog toka, u pravcu iz Rakita sa lijeve strane. Napominjem da je ova ulica po Registru gradska ulica u nadležnosti Opštine Kotor.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Ulica od Rakita do kružnog toka.

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2017-10-10 09:58:32
Služba za inspekcijske poslove: "Poštovana, Komunalna inspekcija se u cjelosti slaže sa ovim što ste napisali za trotoare, ali obzirom da se ovdje radi o investiciji i projektu koji treba usvojiti od strane menadžmenta opštine Kotor, tu prestaje nadležnost postupanja ove službe. Što se tiče bilborda, koji ne bude imao odobrenje bit će uklonjen, ali koliko smo upoznati sa navedenim svi imaju odobrenja, ali naravno izvršiti ćemo inspekcijsku kontrolu u ponovnom postupku." Prijava je dalje proslijeđena Direkciji za uređenje i izgradnju i Sekretarijatu za saobraćaj, od kojih očekujemo odgovor, koji ćemo Vam proslijediti. Srdačan pozdrav.
2017-10-10 10:02:40
S obzirom, da Komunalna inspekcija i Komunalna policija, u slučaju "bilborda" ne radi u skladu sa Zakonom i ne uklanja bilborde na terenu, a koji ugrožavaju sigurnost građana Kotora. Prinuđena sam da slikovno pokažem bilborde, a nakon toga prikupim potrebne potvrde o nepostojanju dozvola za postavljanje istih. Slikovnu i prikupljenu dokumentaciju, takođe ću dostaviti: Predsjedniku Opštine, Predsjednici Skupštine i Glavnom adminstratoru.