# 546/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-11-09 16:05:08
Podnio:
Tekst prijave: Podnio sam prijavu br. 534 dana 01.11.2022.g., za nelegalnu gradnju na kp.333 KO Muo I. Odgovorili ste 04.11.2022.g. da je u pitanju gradnja - adaptacija postojećih međa i da ćete dobiti u ponedeljak prijavu gradnje koja je podnijeta urbanizmu prije 15 dana. Imam informaciju od urbanizma da se nije dobila nikakva prijava za gradnju, pa me zanima šta ste poduzeli u vezi toga, s obzirom da je danas srijeda i da se u međuvremenu zidaju zidovi od opeke za objekat što, koliko ja znam, nisu potporni zidovi - međe.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2022-11-10 08:34:57

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-11-11 14:06:57
Poštovani,
 
Odgovorno lice je dostavilo ovoj službi prijavu radova adaptacije postojećih međa na kat. parc. 333 KO Muo I, kao i potvrdu o prijavi radova adaptacije - na postojećem porodično stambenom objektu 1, na kat. parc. 333 KO Muo I, koja je proslijeđena stvarno nadležnoj urbanističko – građevinskoj inspekciji pri Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
 
S poštovanjem,
Služba za inspekcijske poslove