# 537/2022 U obradi

Podnesena: 2022-11-02 12:37:43
Podnio: Nataša Marinković
Tekst prijave: Poštovani, Molila bih vas da nam izađete u susret u vezi našeg problema sa pritupnim putem do naših kuća. Naime, mi i komšije smo sopstvenim sredstvima, bez ikakave i ičije pomoći, prije petnaestak godina betonirali put koji vodi do naše kuće, ne uzurpirajući ničiji posjed kao ni magistralni put. Problem je nastao kad je prije dvije godine opština asfaltirala dionicu magistralnog puta koji prolazi kod naše kuće, tj našeg pristupnog puta, i tada je vać na postojeći asfalt dodat još jedan sloj asfalta. Samim tim, stvoren je problem jer je sad predubok kanal između magistralnog puta i našeg pristupnog, koji stvara štetu na našim automobilima svakim prelazom, a to j eviše puta dnevno. S toga bih vas molila da nam uđete u susret i sanirate problem koji nije nastao našom greškom a direktno utiče štetno na naša vozila. S poštovanjem, Nataša Marinković
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Jadranska br 270A, Dobrota

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2022-11-03 12:42:13

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48