# 535/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-11-01 15:03:55
Podnio: Ljilja
Tekst prijave: poštovani! zelim prijaviti da su prilikom parkiranja preko puta nase zgrade na Svetom Stasiju gosti imali meprikatnosti sa M. Lj. koji im je dobacivao i vikao da ne mogu da se tu parkiraju i da je to njegova zemlja i ako se radi o opstinskoj parceli.Saznali smo da isti vec godinama uzurpira sa svojom suprugom ovaj prostor i da takodje drugima ne dozvoljava parkiranje i da tu stalno drzi bidone kao da je parcela njegovo vlasnistvo a tako je on i naziva. molimo vas sa reagujete.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Sveti Stasija

Komunalna policija

Lista odgovora

2022-11-02 12:22:26

Poštovana,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-11-23 09:09:17


Postovani,

Komunalna policija i Sluzba za inspekcijske poslove su vise puta postupali na predmetnoj lokaciji i preduzimali mjere i radnje iz okvira svojih nadleznosti.
Komunalna policija je izvrsila neposredni komunalni nadzor i sacinila Sluzbenu zabiljesku broj:1302-30/22 od 13.11.2022.godine.Ista je proslijedena Sluzbi za inspekcijske poslove opstine Kotor  i Direkciji za uredenje i izgradnju Kotora na dalje postupanje iz okvira svojih nadleznosti, kao i  rjesavanje problematike i zastite javne povrsine,Dopis broj: 1302-714/22 -1020 od 15.11.2022.godine.
 
S postovanjem,
Komunalna policija opstine Kotor