# 534/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-11-01 13:42:39
Podnio:
Tekst prijave: Gradnja bez dozvole na kat.parc.333 KO Muo I (apartmani Dekaderon).
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: ul. Ramadanovići, Muo

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2022-11-02 12:17:59

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-11-04 13:46:14
Poštovani,
 
Vezano za prijavu br. 534/2022 Vas obavještavamo da je Služba za inspekcijske poslove izvršila kontrolu na navedenoj lokaciji i konstatovala da su na dijelu kat. parc. 333 KO Muo I, započeti radovi na gradnji potpornih zidova. U trenutku kontrole nisu se izvodili građevinski radovi i nije zatečeno odgovorno lice.
U telefonskom razgovoru sa odgovornim licem dobili smo informaciju da se vrši adaptacija postojećih međa granicom i unutar kat. parc. 333 KO Muo I, na način što se iste ojačavaju betonom, kako bi se spriječilo plavljenje dvorišta usled velikih atmosferskih padavina. O početku predmetnih radova obaviješten je Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, prije 15-ak dana. U ponedeljak će dostaviti prijavu radova i našoj službi.
 
S poštovanjem,
Služba za inspekcijske poslove