# 432/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-08-15 12:16:08
Podnio: Aleksej
Tekst prijave: Do grada se nikako ne može stić od auta na trotoar, žene sa kolicima po ulkci rizikuju dijete i sebe. 2h i jače je ovaj stojao na trotoar nije bilo gužve da nebi mogla komunalna obić.Kod bolnice je svaki dan čep od auta na sred puta,piju kafu
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Muo

Komunalna policija

Lista odgovora

2022-08-15 12:24:41

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-08-15 12:44:53

Postovani,

Komunalna policija svakodnevno, u tri smjene vrsi komunalni nadzor i postupa iz okvira svojih nadleznosti u skladu sa prenesenim ovlacenjima iz Zakona o bezbijednosti saobracaja i shodno Zakonu o komunalnoj policiji u predmetu nepropisnog parkiranja.Takode, kontrole se vrse i po prijavama gradana telefonskim, pisanim putem ili putem maila.
Vlasnicima nepropisno parkiranih vozila ispisan je veliki broj prekrsajnih naloga za pocinjene prekrsaje,a djelujemo i preventivno.
I u narednom periodu ce biti vrsen pojacan komunalni nadzor nepropisno parkiranih vozila.
 
S postovanjem
Komunalna policija opstine Kotor